poniedziałek, 3 listopada 2014

DT Week - Kreatywne Śniadanie

W samym środku DT Week, w środę rano w Pauza in Garden odbyło się kolejne z cyklu Kreatywnych Śniadań. Tym razem warsztat poprowadził nasz gość specjalny DT Week czyli Katy Kavanaugh. Katy pokrótce opowiedziała o wpływie czasu i przestrzeni na proces twórczy, po czym - w ramach pierwszej rozgrzewki - przystąpiliśmy do reorganizacji Pauzy, tak aby wygospodarować dla siebie miejsce do rożnych etapów pracy metodą Design Thinking.

To przemeblowanie, na które jak mieliśmy oczywiście bardzo mało czasu, było również okazją to szybkiej integracji przybyłych i ćwiczeniem na współpracę w grupie.

Wkrótce z chaosu przenoszenie puf i przesuwania krzeseł wyłoniły się grupy organizujące miejsce na rozgrzewkę, burzę mózgów, prototypowanie, prezentację wyników...

W dalszej części warsztatów wybraliśmy wspólnie problem, nad którym pracowaliśmy w grupach (tym razem było to wyzwanie związane z porannym wstawaniem do szkoły!), w zespołach przeprowadzaliśmy burze mózgów, a następnie budowaliśmy prototypy rozwiązań.

Schody Pauzy zostały zaadaptowane jako przestrzeń prezentacji, z której pokazywaliśmy zgromadzonym wyniki prac i słuchaliśmy informacji zwrotnej.

Na jej podstawie zrealizowaliśmy drugą iterację burzy mózgów i prototypowania, po której ponownie prezentowaliśmy wyniki. Na koniec wspólnie zastanawialiśmy się, czym ta iteracja różniła się od poprzedniej i jaka była jej
rola, a także jak szybkie tempo pracy wpłynęło na współpracę i wyniki.

Dziękujemy wszystkim rannych DT-ptaszkom za przybycie i niewyczerpane pokłady pomysłowości! :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz