poniedziałek, 17 listopada 2014

Nowoczesna dydaktyka z Creative Cracow

Katowice: gościnne mury Uniwersytetu Ekonomicznego, nasza druga kawa, stoliki przygotowane do pracy projektowej, kolorowe markery, kartki, puzzle, kadra naukowo-dydaktyczna z Polski ... czas porozmawiać o nowoczesnej dydaktyce!

Kongres Rozwoju Edukacji to właściwe miejsce ku temu. Wraz z organizatorami stawiamy 3 pytania: Jaka powinna być rola uczelni w rozwijaniu społeczeństwa? Jak tworzyć nowoczesne oferty dydaktyczne uczelni polskich? Jakie metody i formy zajęć akademickich praktykować? - odpowiedzi zaś są po stronie uczestników warsztatu. Przełamujemy schemat długich procesów, procedur i debat, po prostu działamy. W kilkuminutowych sesjach dajemy czas na wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, ocenę faktów, udoskonalenie tego co nie działa, uskutecznienie planów proponowanych zmian i zaprezentowanie swoich projektów. Nie ma miejsca na marudzenie. Praca projektowa to nie tylko harmonogramy i podział zadań wg kompetencji. To również, a może przede wszystkim wspólna praca, dzielenie się opiniami, doświadczeniem, wiedzą na skrzyżowaniu różnych dziedzin, to działanie. Aby zmienić otoczenie, najpierw musimy zmienić swoją postawę. Uczestnicy kongresu z energią tworzyli swoje projekty zmian, my z nadzieją oczekujemy ich wdrożenia.

Serdecznie dziękujemy Uczestnikom warsztatu, Organizatorom i Gospodarzom za zaproszenie do współpracy. Zapraszamy też do obejrzenia filmu z naszego warsztatu.

poniedziałek, 10 listopada 2014

DT Week - Podsumowanie

Na zakończenie intensywnego tygodnia, pełnego energii, emocji, kreatywnych burz mózgów oraz szału prototypowania pojechaliśmy do Poznania, by spotkać się z przedstawicielami pozostałych miast zaangażowanych w pierwszy w Polsce festiwal Design Thinking Week. Podsumowanie to weekend energetycznych warsztatów prowadzonych przez niesamowitą Katy Kavanaugh we współpracy z naszymi dziewczynami, Magdą i Mirką oraz inspirujących spotkań, czego owocem jest wstępna wizja festiwalu na przyszły rok - oj, będzie się działo! :)


A tymczasem zapraszamy do obejrzenia migawki z krakowskiego DT Week :)

środa, 5 listopada 2014

DT Week - Krakow Thinking

W projekcie Krakow Thinking zespoły pod okiem doświadczonych mentorów: Katy Kavanaugh oraz Asi i Karoliny z MakerSpace Kraków zmierzyły się z wybranymi problemami naszego miasta. Projekt rozpoczęliśmy na śniadaniu Ambasady Krakowian, podczas którego Asia przedstawiła wypracowane podczas festiwalu Your City, Our City rozwiązania, wymagające dalszego usprawnienia. Uczestnicy podzielili się na dwie grupy i z wielkim zapałem zabrali się za zgłębianie swoich tematów. 

Wyszliśmy też na krakowski Rynek, aby w bezpośrednich rozmowach jak najlepiej poznać potrzeby mieszkańców Krakowa.


W przeciągu dwóch dni intensywnej pracy z wykorzystaniem metody Design Thinking powstały prototypy kart miejskich oraz międzypokoleniowego projektu Gamification. 


O swoich rozwiązaniach uczestnicy projektu opowiedzieli podczas spotkania w rezydencji Pani Konsul Generalnej Stanów Zjednoczonych, Ellen Germain.

Dziękujemy Pani Konsul za zaproszenie i owocne spotkanie oraz uczestnikom i mentorom Krakow Thinking za wniesioną energię i zaangażowanie.

A ze swojej strony nie możemy się doczekać wdrożenia tych dwóch projektów :)


poniedziałek, 3 listopada 2014

DT Week - Kreatywne Śniadanie

W samym środku DT Week, w środę rano w Pauza in Garden odbyło się kolejne z cyklu Kreatywnych Śniadań. Tym razem warsztat poprowadził nasz gość specjalny DT Week czyli Katy Kavanaugh. Katy pokrótce opowiedziała o wpływie czasu i przestrzeni na proces twórczy, po czym - w ramach pierwszej rozgrzewki - przystąpiliśmy do reorganizacji Pauzy, tak aby wygospodarować dla siebie miejsce do rożnych etapów pracy metodą Design Thinking.

To przemeblowanie, na które jak mieliśmy oczywiście bardzo mało czasu, było również okazją to szybkiej integracji przybyłych i ćwiczeniem na współpracę w grupie.

Wkrótce z chaosu przenoszenie puf i przesuwania krzeseł wyłoniły się grupy organizujące miejsce na rozgrzewkę, burzę mózgów, prototypowanie, prezentację wyników...

W dalszej części warsztatów wybraliśmy wspólnie problem, nad którym pracowaliśmy w grupach (tym razem było to wyzwanie związane z porannym wstawaniem do szkoły!), w zespołach przeprowadzaliśmy burze mózgów, a następnie budowaliśmy prototypy rozwiązań.

Schody Pauzy zostały zaadaptowane jako przestrzeń prezentacji, z której pokazywaliśmy zgromadzonym wyniki prac i słuchaliśmy informacji zwrotnej.

Na jej podstawie zrealizowaliśmy drugą iterację burzy mózgów i prototypowania, po której ponownie prezentowaliśmy wyniki. Na koniec wspólnie zastanawialiśmy się, czym ta iteracja różniła się od poprzedniej i jaka była jej
rola, a także jak szybkie tempo pracy wpłynęło na współpracę i wyniki.

Dziękujemy wszystkim rannych DT-ptaszkom za przybycie i niewyczerpane pokłady pomysłowości! :)